مونو پمپ های اسکروی مارپیچی SEEPEX

معرفی شرکت سازنده مونوپمپ SEEPEX

شرکت SEEPEX در سال 1972 بوسیله Fritz Seeberger تاسیس گردید. این شرکت هنوز تحت سرپرستی خانواده Seeberger اداره می گردد. دفتر مرکزی آن در آلمان واقع شده‌است. ظرفیت پمپ های سیپکس از 0.2 لیتر بر ثانیه تا 500 متر مکعب بر ساعت می باشد.

نقشه انفجاری و کد موقعیت قطعات در مونو پمپ SEEPEX

نقشه انفجاری و کد موقعیت قطعات در مونو پمپ SEEPEX

 •  
  118 - Driving shaft
   
   
 •  
  101 - Key
   
   
 •  
  114 - Thrower
   
   
 •  
  307 - Joint shaft
   
   
 •  
  306 - Joint clamp
   
   
 •  
  308 - Joint Collar
   
   
 •  
  308 - Universal joint sleeve
   
   
 •  
  302 - Joint bush
   
   
 •  
  307 - Joint shaft
   
   
 •  
  402 - Stator
   
   
 •  
  401 - Rotor
   
   
 •  
  303 - Bush for joint bolt
   
   
 •  
  301 - Joint bolt
   
   
 •  
  304 - Joint sleeve
   
   

انواع مدل های پمپ برند SEEPEX

شرکت SEEPEX مونو پمپ های مدل MD, Tricam, Long pitch, N را تولید می کند که مشخصات هریک از این مدل ها به شرح ذیل می باشد.

 

Brand

Commercial Name

Type

Model

# Stage

Flow [m3/h]

Seepex

BN 025-12

N Standard Pump

0,25

2

 

Seepex

BN 025-24

N Standard Pump

0,25

4

 

Seepex

BN 05-12

N Standard Pump

0,5

2

 

Seepex

BN 05-24

N Standard Pump

0,5

4

 

Seepex

BN 1-6

N Standard Pump

1

1

 

Seepex

BN 1-12

N Standard Pump

1

2

 

Seepex

BN 1-24

N Standard Pump

1

4

 

Seepex

BN 2-6

N Standard Pump

2

1

 

Seepex

BN 2-12

N Standard Pump

2

2

 

Seepex

BN 2-24

N Standard Pump

2

4

 

Seepex

BN 5-6

N Standard Pump

5

1

 

Seepex

BN 5-12

N Standard Pump

5

2

 

Seepex

BN 5-24

N Standard Pump

5

4

 

Seepex

BN 5-48

N Standard Pump

5

8

 

Seepex

BN 10-6

N Standard Pump

10

1

 

Seepex

BN 10-12

N Standard Pump

10

2

 

Seepex

BN 10-24

N Standard Pump

10

4

 

Seepex

BN 10-48

N Standard Pump

10

8

 

Seepex

BN 17-6

N Standard Pump

17

1

 

Seepex

BN 17-12

N Standard Pump

17

2

 

Seepex

BN 17-24

N Standard Pump

17

4

 

Seepex

BN 17-48

N Standard Pump

17

8

 

Seepex

BN 35-6

N Standard Pump

35

1

 

Seepex

BN 35-12

N Standard Pump

35

2

 

Seepex

BN 35-24

N Standard Pump

35

4

 

Seepex

BN 52-12

N Standard Pump

52

2

 

Seepex

BN 70-6

N Standard Pump

70

1

 

Seepex

BN 70-12

N Standard Pump

70

2

 

Seepex

BN 70-18

N Standard Pump

70

3

 

Seepex

BN 70-24

N Standard Pump

70

4

 

Seepex

BN 130-6

N Standard Pump

130

1

 

Seepex

BN 130-12

N Standard Pump

130

2

 

Seepex

BN 200-6

N Standard Pump

200

1

 

Seepex

BN 1-6L

Long pitch Geometry

1

1

 

Seepex

BN 2-6L

Long pitch Geometry

2

1

 

Seepex

BN 5-6L

Long pitch Geometry

5

1

 

Seepex

BN 10-6L

Long pitch Geometry

10

1

 

Seepex

BN 17-6L

Long pitch Geometry

17

1

 

Seepex

BN 26-6L

Long pitch Geometry

26

1

 

Seepex

BN 35-6L

Long pitch Geometry

35

1

 

Seepex

BN 52-6L

Long pitch Geometry

52

1

 

Seepex

BN 70-6L

Long pitch Geometry

70

1

 

Seepex

BN 100-6L

Long pitch Geometry

100

1

 

Seepex

BN 130-6L

Long pitch Geometry

130

1

 

Seepex

BN 200-6L

Long pitch Geometry

200

1

 

Seepex

BN 202-6L

Long pitch Geometry

202

1

 

Seepex

BN 15-6LT

Tricam Geometry

15

1

 

Seepex

BN 30-6LT

Tricam Geometry

30

1

 

Seepex

BN 40-6LT

Tricam Geometry

40

1

 

Seepex

BN 55-6LT

Tricam Geometry

55

1

 

Seepex

BN 75-6LT

Tricam Geometry

75

1

 

Seepex

MD 0015-24

MD Dosing Pump

15

4

 

Seepex

MD 003-12

MD Dosing Pump

0,03

2

 

Seepex

MD 006-12

MD Dosing Pump

0,06

2

 

Seepex

MD 006-24

MD Dosing Pump

0,06

4

 

Seepex

MD 012-12

MD Dosing Pump

0,12

2

 

Seepex

MD 012-24

MD Dosing Pump

0,12

4

 

Seepex

BN 025-36L

MD Dosing L Geometry

0,25

6

 

T – Open hopper pumps

CS – Food grade pumps

D – Dosing Pumps

E – Semi-submersible pumps

W – Wobble pumps

BT

BCSO

MDP

BE

BW

BTQ

BCSB

MDC

   

BTM

BTCS

MDTC

   

BTE

 

MDTC

   

BTI

 

MDF

   

BTHE/BTH

       

BTES

       

BTEI