این مونو پمپ جهت تخلیه بشکه ها و کانتینرهای در باز استفاده‌می‌شود. از کلمپ تعبیه شده در بالای مونو پمپ جهت اتصال آن به جرثقیل و آویزان نگه‌داشتن آن بر روی بشکه استفاده می‌شود. ارتفاع لوله مونو پمپ که درون مخزن قرار می‌گیرد به صورت استاندارد بین 1.1 تا 1.4 متر است ولی بر اساس سفارش می‌تواند تا 3 متر نیز طراحی و تولید شود.
نمونه های مختلف این مونو پمپ در تخلیه بشکه های حاوی مواد غذایی، دارویی و انواع مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به اندازه بشکه و مدت زمان تخلیه بشکه، ظرفیت مونو پمپ تعیین می‌شود.

مونو پمپ عمودی کلمپ دار