شرکت رایبد انرژی مفتخر است اعلام نماید تمامی قطعات یدکی مونو پمپ های اسکروی مارپیچی PCM را بومی سازی کرده و در اختیار صنعت قرارداده است

منو پمپ اسکروی مارپیچی PCM

معرفی شرکت سازنده مونوپمپ PCM

پمپ های اسکروی مارپیچی PCM در بین بهره برداران به کیفیت بالا مشهور است.
این شرکت در زمینه ساخت پمپ مربوط به صنایع مختلف با تاکید بر صنایع بالادستی نفت و گاز فعالیت می نماید.
در سال 1930 یک مهندس فرانسوی به نام René Moineau پمپ های اسکروی مارپیچ را اختراع نمود. وی در سال 1932 شرکت PCM را تاسیس نمود.
در سال 1970 اختیار شرکت PCM به صنایع پمپ دلاسکو واگذار گردید.

انواع مدل های پمپ برند PCM

شرکت PCM مونو پمپ های مدل  ID, I, H را تولید می کند که مشخصات هریک از این مدل ها به شرح ذیل می باشد.

Brand

Commercial Name

Type

Model

# Stage

Flow [m3/h]

PCM

0.4 H 12

H Serie (Hygienic)

0,4

2


PCM

0.4 H 24

H Serie (Hygienic)

0,4

4


PCM

1 H 12

H Serie (Hygienic)

1

2


PCM

1 H 24

H Serie (Hygienic)

2,6

4


PCM

2.6 H 12

H Serie (Hygienic)

2,6

2


PCM

2.6 H 24

H Serie (Hygienic)

2,6

4


PCM

6 H 6

H Serie (Hygienic)

6

1


PCM

6 H 12

H Serie (Hygienic)

6

2


PCM

6 H 24

H Serie (Hygienic)

6

4


PCM

8 H 12

H Serie (Hygienic)

8

2


PCM

13 H 6

H Serie (Hygienic)

13

1


PCM

13 H 12

H Serie (Hygienic)

13

2


PCM

13 H 24

H Serie (Hygienic)

13

4


PCM

25 H 6

H Serie (Hygienic)

24

1


PCM

25 H 12

H Serie (Hygienic)

24

2


PCM

25 H 24

H Serie (Hygienic)

25

4


PCM

40 H 6

H Serie (Hygienic)

40

1


PCM

40 H 12

H Serie (Hygienic)

40

2


PCM

40 H 24

H Serie (Hygienic)

40

4


PCM

60 H 6

H Serie (Hygienic)

60

1


PCM

60 H 12

H Serie (Hygienic)

60

2


PCM

60 H 24

H Serie (Hygienic)

60

4


PCM

90 H 6

H Serie (Hygienic)

90

1


PCM

90 H 12

H Serie (Hygienic)

90

2


PCM

0,4 I 10

I Serie

0,4

2

0,4

PCM

2,6 I 10

I Serie

2,6

2

2,6

PCM

6 I 5

I Serie

6

1

6

PCM

6 I 10

I Serie

6

2

6

PCM

13 I 5

I Serie

13

1

13

PCM

13 I 10

I Serie

13

2

13

PCM

25 I 5

I Serie

25

1

25

PCM

25 I 10

I Serie

25

2

25

PCM

40 I 10

I Serie

40

2

40

PCM

45 I 5

I Serie

45

1

45

PCM

62 I 5

I Serie

62

1

62

PCM

90 I 5

I Serie

90

1

90

PCM

100 I 10

I Serie

100

2

100

PCM

120 I 5

I Serie

120

1

120

PCM

150 I 10

I Serie

150

2

150

PCM

240 ID 5

ID Serie

240

1

240

PCM

0,4 ID 10

ID Serie

0,4

2

0,4

PCM

2,6 ID 10

ID Serie

2,6

2

2,6

PCM

6 ID 5

ID Serie

6

1

6

PCM

13 ID 10

ID Serie

13

2

13

PCM

40 ID 5

ID Serie

40

1

40

PCM

40 ID 10

ID Serie

40

2

40

PCM

62 ID 5

ID Serie

62

1

62

PCM

100 ID 5

ID Serie

100

1

100