منو پمپ اسکروی مارپیچی BORNEMANN

معرفی شرکت سازنده مونوپمپ BORNEMANN

شرکت BORNEMANN در سال 1853 در Obernkirchen آلمان تاسیس گردید. این شرکت در سال 2012 به مالکیت گروه صنعتی ITT آمریکا در آمد.
BORNEMANN یکی از کارخانه های خوشنام در زمینه پمپ سازی علی الخصوص پمپ های تریپل اسکرو (سه ماردونی) است. پمپ های اسکروی مارپیچی این شرکت برای صنایع مختلف و کاربردهای متنوع تولید می شوند. این پمپ ها برای ظرفیت هایی از 1 تا 250 مترمکعب بر ساعت و برای فشارهایی تا 24 بار و یا در بعضی از مدل های حتی تا 80 بار طراحی شده اند.

 

انواع مدل های پمپ برند Bornemann

شرکت Bornemann مونو پمپ های سری ES ,EU ,ER, EL, EH, B را تولید می کند که مشخصات هریک از این مدل ها به شرح ذیل می باشد.

Brand

Commercial Name

Type

Model

# Stage

Flow [m3/h]

Bornemann

B 1/20

B Serie

20

1


Bornemann

B 2/20

B Serie

20

2


Bornemann

B 1/40

B Serie

40

1


Bornemann

B 2/40

B Serie

40

2


Bornemann

B 1/80

B Serie

80

1


Bornemann

B 2/80

B Serie

80

2


Bornemann

B 1/160

B Serie

160

1


Bornemann

B 2/160

B Serie

160

2


Bornemann

B 4/160

B Serie

160

4


Bornemann

B 1/250

B Serie

250

1


Bornemann

B 2/250

B Serie

250

2


Bornemann

B 4/250

B Serie

250

4


Bornemann

B 1/355

B Serie

355

1


Bornemann

B 1/400

B Serie

400

1


Bornemann

B 2/400

B Serie

400

2


Bornemann

B 4/400

B Serie

400

4


Bornemann

B 1/630

B Serie

630

1


Bornemann

B 2/630

B Serie

630

2


Bornemann

B 1/800

B Serie

800

1


Bornemann

B 2/800

B Serie

800

2


Bornemann

B 1/1000

B Serie

1000

1


Bornemann

B 2/1000

B Serie

1000

2


Bornemann

B 1/1600

B Serie

1600

1


Bornemann

B 1/2000

B Serie

2000

1


Bornemann

B 1/2500

B Serie

2500

1


Bornemann

B 1/4000

B Serie

4000

1


Bornemann

E4H164

EH Serie

164

4


Bornemann

EH236

EH Serie

236

1


Bornemann

E2H236

EH Serie

236

2


Bornemann

E4H236

EH Serie

236

4


Bornemann

EH375

EH Serie

375

1


Bornemann

E2H375

EH Serie

375

2


Bornemann

E4H375

EH Serie

375

4


Bornemann

EH600

EH Serie

600

1


Bornemann

E2H600

EH Serie

600

2


Bornemann

E4H600

EH Serie

600

4


Bornemann

EH1024

EH Serie

1024

1


Bornemann

E2H1024

EH Serie

1024

2


Bornemann

EH1500

EH Serie

1500

1


Bornemann

E2H1500

EH Serie

1500

2


Bornemann

E4H1500

EH Serie

1500

4


Bornemann

EH1900

EH Serie

1900

1


Bornemann

E2H1900

EH Serie

1900

2


Bornemann

E4H1900

EH Serie

1900

4


Bornemann

EH2650

EH Serie

2650

1


Bornemann

E2H2650

EH Serie

2650

2


Bornemann

E4L164

EL Compact

164

4


Bornemann

EL236

EL Compact

236

1


Bornemann

E2L236

EL Compact

236

2


Bornemann

E4L236

EL Compact

236

4


Bornemann

EL375

EL Compact

375

1


Bornemann

E2L375

EL Compact

375

2


Bornemann

E4L375

EL Compact

375

4


Bornemann

EL600

EL Compact

600

1


Bornemann

E2L600

EL Compact

600

2


Bornemann

E4L600

EL Compact

600

4


Bornemann

EL1024

EL Compact

1024

1


Bornemann

E2L1024

EL Compact

1024

2


Bornemann

EL1500

EL Compact

1500

1


Bornemann

E2L1500

EL Compact

1500

2


Bornemann

E4L1500

EL Compact

1500

4


Bornemann

EL1900

EL Compact

1900

1


Bornemann

E2L1900

EL Compact

1900

2


Bornemann

E4L1900

EL Compact

1900

4


Bornemann

EL2650

EL Compact

2650

1


Bornemann

E2L2650

EL Compact

2650

2


Bornemann

E4R164

ER open hopper

164

4


Bornemann

ER236

ER open hopper

236

1


Bornemann

E2R236

ER open hopper

236

2


Bornemann

E4R236

ER open hopper

236

4


Bornemann

ER375

ER open hopper

375

1


Bornemann

E2R375

ER open hopper

375

2


Bornemann

E4R375

ER open hopper

375

4


Bornemann

ER600

ER open hopper

600

1


Bornemann

E2R600

ER open hopper

600

2


Bornemann

E4R600

ER open hopper

600

4


Bornemann

ER1024

ER open hopper

1024

1


Bornemann

E2R1024

ER open hopper

1024

2


Bornemann

ER1500

ER open hopper

1500

1


Bornemann

E2R1500

ER open hopper

1500

2


Bornemann

E4R1500

ER open hopper

1500

4


Bornemann

ER1900

ER open hopper

1900

1


Bornemann

E2R1900

ER open hopper

1900

2


Bornemann

E4R1900

ER open hopper

1900

4


Bornemann

ER2650

ER open hopper

2650

1


Bornemann

E2R2650

ER open hopper

2650

2


Bornemann

E4U164

EU vertical

164

4


Bornemann

EU236

EU vertical

236

1


Bornemann

E2U236

EU vertical

236

2


Bornemann

E4U236

EU vertical

236

4


Bornemann

EU375

EU vertical

375

1


Bornemann

E2U375

EU vertical

375

2


Bornemann

E4U375

EU vertical

375

4


Bornemann

EU600

EU vertical

600

1


Bornemann

E2U600

EU vertical

600

2


Bornemann

E4U600

EU vertical

600

4


Bornemann

EU1024

EU vertical

1024

1


Bornemann

E2U1024

EU vertical

1024

2


Bornemann

EU1500

EU vertical

1500

1


Bornemann

E2U1500

EU vertical

1500

2


Bornemann

E4U1500

EU vertical

1500

4


Bornemann

EU1900

EU vertical

1900

1


Bornemann

E2U1900

EU vertical

1900

2


Bornemann

E4U1900

EU vertical

1900

4


Bornemann

EU2650

EU vertical

2650

1


Bornemann

E2U2650

EU vertical

2650

2


Bornemann

E4S164

ES Food

164

4


Bornemann

ES236

ES Food

236

1


Bornemann

E2S236

ES Food

236

2


Bornemann

E4S236

ES Food

236

4


Bornemann

ES375

ES Food

375

1


Bornemann

E2S375

ES Food

375

2


Bornemann

E4S375

ES Food

375

4


Bornemann

ES600

ES Food

600

1


Bornemann

E2S600

ES Food

600

2


Bornemann

E4S600

ES Food

600

4


Bornemann

ES1024

ES Food

1024

1


Bornemann

E2S1024

ES Food

1024

2


Bornemann

ES1500

ES Food

1500

1


Bornemann

E2S1500

ES Food

1500

2


Bornemann

E4S1500

ES Food

1500

4


Bornemann

ES1900

ES Food

1900

1


Bornemann

E2S1900

ES Food

1900

2


Bornemann

E4S1900

ES Food

1900

4


Bornemann

ES2650

ES Food

2650

1


Bornemann

E2S2650

ES Food

2650

2