ساخت و تامین قطعات یدکی مونو پمپ اسکروی مارپیچی SEEPEX

مهندسی معکوس منوپمپ اسکروی مارپیچی SEEPEX

لوازم جانبی منو پمپ سیپکس

مونو پمپ اسکروی مارپیچی SEEPEX

معرفی شرکت سازنده مونوپمپ SEEPEX

شرکت SEEPEX در سال 1972 بوسیله Fritz Seeberger تاسیس گردید. این شرکت هنوز تحت سرپرستی خانواده Seeberger اداره می گردد. دفتر مرکزی آن در آلمان واقع شده‌است. ظرفیت پمپ های سیپکس از 0.2 لیتر بر ثانیه تا 500 متر مکعب بر ساعت می باشد.

نقشه انفجاری و کد موقعیت قطعات در مونو پمپ SEEPEX

نقشه انفجاری و کد موقعیت قطعات در مونو پمپ SEEPEX

 • 118 - Driving shaft
 • 101 - Key
 • 114 - Thrower
 • 307 - Joint shaft
 • 306 - Joint clamp
 • 308 - Joint Collar
 • 308 - Universal joint sleeve
 • 302 - Joint bush
 • 307 - Joint shaft
 • 402 - Stator
 • 401 - Rotor
 • 303 - Bush for joint bolt
 • 301 - Joint bolt
 • 304 - Joint sleeve

انواع مدل های پمپ برند SEEPEX

شرکت SEEPEX مونو پمپ های مدل MD, Tricam, Long pitch, N را تولید می کند که مشخصات هریک از این مدل ها به شرح ذیل می باشد.

در صورت استفاده از موبایل برای دیدن تمام جدول لطفا جدول را به سمت چپ و راست بکشید.

Brand Commercial Name Type Model # Stage
Seepex BN 025-12 N Standard Pump 0,25 2
Seepex BN 025-24 N Standard Pump 0,25 4
Seepex BN 05-12 N Standard Pump 0,5 2
Seepex BN 05-24 N Standard Pump 0,5 4
Seepex BN 1-6 N Standard Pump 1 1
Seepex BN 1-12 N Standard Pump 1 2
Seepex BN 1-24 N Standard Pump 1 4
Seepex BN 2-6 N Standard Pump 2 1
Seepex BN 2-12 N Standard Pump 2 2
Seepex BN 2-24 N Standard Pump 2 4
Seepex BN 5-6 N Standard Pump 5 1
Seepex BN 5-12 N Standard Pump 5 2
Seepex BN 5-24 N Standard Pump 5 4
Seepex BN 5-48 N Standard Pump 5 8
Seepex BN 10-6 N Standard Pump 10 1
Seepex BN 10-12 N Standard Pump 10 2
Seepex BN 10-24 N Standard Pump 10 4
Seepex BN 10-48 N Standard Pump 10 8
Seepex BN 17-6 N Standard Pump 17 1
Seepex BN 17-12 N Standard Pump 17 2
Seepex BN 17-24 N Standard Pump 17 4
Seepex BN 17-48 N Standard Pump 17 8
Seepex BN 35-6 N Standard Pump 35 1
Seepex BN 35-12 N Standard Pump 35 2
Seepex BN 35-24 N Standard Pump 35 4
Seepex BN 52-12 N Standard Pump 52 2
Seepex BN 70-6 N Standard Pump 70 1
Seepex BN 70-12 N Standard Pump 70 2
Seepex BN 70-18 N Standard Pump 70 3
Seepex BN 70-24 N Standard Pump 70 4
Seepex BN 130-6 N Standard Pump 130 1
Seepex BN 130-12 N Standard Pump 130 2
Seepex BN 200-6 N Standard Pump 200 1
Seepex BN 1-6L Long pitch Geometry 1 1
Seepex BN 2-6L Long pitch Geometry 2 1
Seepex BN 5-6L Long pitch Geometry 5 1
Seepex BN 10-6L Long pitch Geometry 10 1
Seepex BN 17-6L Long pitch Geometry 17 1
Seepex BN 26-6L Long pitch Geometry 26 1
Seepex BN 35-6L Long pitch Geometry 35 1
Seepex BN 52-6L Long pitch Geometry 52 1
Seepex BN 70-6L Long pitch Geometry 70 1
Seepex BN 100-6L Long pitch Geometry 100 1
Seepex BN 130-6L Long pitch Geometry 130 1
Seepex BN 200-6L Long pitch Geometry 200 1
Seepex BN 202-6L Long pitch Geometry 202 1
Seepex BN 15-6LT Tricam Geometry 15 1
Seepex BN 30-6LT Tricam Geometry 30 1
Seepex BN 40-6LT Tricam Geometry 40 1
Seepex BN 55-6LT Tricam Geometry 55 1
Seepex BN 75-6LT Tricam Geometry 75 1
Seepex MD 0015-24 MD Dosing Pump 15 4
Seepex MD 003-12 MD Dosing Pump 0,03 2
Seepex MD 006-12 MD Dosing Pump 0,06 2
Seepex MD 006-24 MD Dosing Pump 0,06 4
Seepex MD 012-12 MD Dosing Pump 0,12 2
Seepex MD 012-24 MD Dosing Pump 0,12 4
Seepex BN 025-36L MD Dosing L Geometry 0,25 6

 

T – Open hopper pumps CS – Food grade pumps D – Dosing Pumps E – Semi-submersible pumps W – Wobble pumps
BT BCSO MDP BE BW
BTQ BCSB MDC
BTM BTCS MDTC
BTE MDTC
BTI MDF
BTHE/BTH
BTES
BTEI