مونو پمپ اسکروی ماردونی NETZSCH

معرفی شرکت سازنده مونو پمپ NETZSCH

شرکت NETZSCH یک از بزرگترین و مشهورترین شرکت های سازنده مونو پمپ و همچنین یک شرکت خانوادگی در آلمان، زیر مجموعه هلدینگ Erich NETZSCH است. فعالیت اصلی این شرکت در سه شاخه ساخت سیستم‌های پمپاژ، سیستم‌های پرسکاری و آسیاب و قطعات ابزار دقیق می‌باشد. مونو پمپ‌های اسکروی (پمپ های مارپیچی/ماردونی) شرکت NETZSCH در صنایع مختلف همچون صنایع غذایی، آب و فاضلاب، دارویی و بهداشتی کاربرد دارد.

نقشه انفجاری و کد موقعیت قطعات در مونو پمپ NETZSCH

نقشه انفجاری مونو پمپ نچ netzsch

 •  
  8235 - Pin joint seal
   
   
 •  
  1999 - Rotor
   
   
 •  
  3005 - stator
   
   
 •  
  5065 - Circlip
   
   
 •  
  1045 - Sealing ring
   
   
 •  
  1040 - Hexagonal screw
   
   
 •  
  8060 - O-ring
   
   
 •  
  5110-5115 - Retaining sleeve
   
   
 •  
  7010 - Mechanical Seal
   
   
 •  
  1050 - Driving Shaft
   
   
 •  
  1030 - Shaft Pin
   
   
 •  
  5075 - Coupling pin
   
   

انواع مدل های پمپ برند NETZSCH

شرکت NETZSCH مونو پمپ های مدل NMP, NMD, NML, NE, NEMO را تولید می کند که مشخصات هریک از این مدل ها به شرح ذیل می باشد.

 

Brand

Commercial Name

Type

Model

# Stage

Flow [m3/h]

Netzsch

3NDP04

NE Dosing

3

4

 

Netzsch

3NDP06

NE Dosing

3

6

 

Netzsch

3NDP08

NE Dosing

3

8

 

Netzsch

3NDP10

NE Dosing

3

10

 

Netzsch

NE15

NEMO NE

15

1

 

Netzsch

2NE15

NEMO NE

15

2

 

Netzsch

3NE15

NEMO NE

15

3

 

Netzsch

4NE15

NEMO NE

15

4

 

Netzsch

NE20

NEMO NE

20

1

 

Netzsch

2NE20

NEMO NE

20

2

 

Netzsch

3NE20

NEMO NE

20

3

 

Netzsch

4NE20

NEMO NE

20

4

 

Netzsch

NE30

NEMO NE

30

1

 

Netzsch

2NE30

NEMO NE

30

2

 

Netzsch

3NE30

NEMO NE

30

3

 

Netzsch

4NE30

NEMO NE

30

4

 

Netzsch

NE40

NEMO NE

40

1

 

Netzsch

2NE40

NEMO NE

40

2

 

Netzsch

3NE40

NEMO NE

40

3

 

Netzsch

4NE40

NEMO NE

40

4

 

Netzsch

NE50

NEMO NE

50

1

 

Netzsch

2NE50

NEMO NE

50

2

 

Netzsch

3NE50

NEMO NE

50

3

 

Netzsch

4NE50

NEMO NE

50

4

 

Netzsch

NE60

NEMO NE

60

1

 

Netzsch

2NE60

NEMO NE

60

2

 

Netzsch

3NE60

NEMO NE

60

3

 

Netzsch

4NE60

NEMO NE

60

4

 

Netzsch

NE69

NEMO NE

69

1

 

Netzsch

2NE69

NEMO NE

69

2

 

Netzsch

NE80

NEMO NE

80

1

 

Netzsch

2NE80

NEMO NE

80

2

 

Netzsch

3NE80

NEMO NE

80

3

 

Netzsch

4NE80

NEMO NE

80

4

 

Netzsch

NE89

NEMO NE

89

1

 

Netzsch

NE100

NEMO NE

100

1

 

Netzsch

2NE100

NEMO NE

100

2

 

Netzsch

3NE100

NEMO NE

100

3

 

Netzsch

4NE100

NEMO NE

100

4

 

Netzsch

NE120

NEMO NE

120

1

 

Netzsch

2NE120

NEMO NE

120

2

 

Netzsch

NE150

NEMO NE

150

1

 

Netzsch

2NE150

NEMO NE

150

2

 

Netzsch

NM003__11S

NEMO NM

3

11

 

Netzsch

NM005__06S

NEMO NM

5

6

 

Netzsch

NM008__03S

NEMO NM

8

3

 

Netzsch

NM011__02S

NEMO NM

11

2

 

Netzsch

NM015__01S

NEMO NM

15

1

 

Netzsch

NM015__02S

NEMO NM

15

2

 

Netzsch

NM021__01S

NEMO NM

21

1

0,16

Netzsch

NM021__02S

NEMO NM

21

2

 

Netzsch

NM031__01S

NEMO NM

31

1

0,45

Netzsch

NM031__02S

NEMO NM

31

2

 

Netzsch

NM038__01S

NEMO NM

38

1

1,3

Netzsch

NM038__02S

NEMO NM

38

2

 

Netzsch

NM045__01S

NEMO NM

45

1

2,2

Netzsch

NM045__02S

NEMO NM

45

2

 

Netzsch

NM045__03S

NEMO NM

45

3

 

Netzsch

NM045__04S

NEMO NM

45

4

 

Netzsch

NM053__01S

NEMO NM

53

1

3,6

Netzsch

NM053__02S

NEMO NM

53

2

 

Netzsch

NM053__04S

NEMO NM

53

4

 

Netzsch

NM063__01S

NEMO NM

63

1

6,1

Netzsch

NM063__02S

NEMO NM

63

2

 

Netzsch

NM063__04S

NEMO NM

63

4

 

Netzsch

NM076__01S

NEMO NM

76

1

10

Netzsch

NM076__02S

NEMO NM

76

2

 

Netzsch

NM090__01S

NEMO NM

90

1

17

Netzsch

NM090__02S

NEMO NM

90

2

 

Netzsch

NM090__03S

NEMO NM

90

3

 

Netzsch

NM105__01S

NEMO NM

105

1

29

Netzsch

NM105__02S

NEMO NM

105

2

 

Netzsch

NM125__01S

NEMO NM

125

1

49

Netzsch

NM045__01S

NEMO NM

45

1

 

Netzsch

NM063__01S

NEMO NM

63

1

 

Netzsch

NM063__02S

NEMO NM

63

2

 

Netzsch

NM076__01S

NEMO NM

76

1

 

Netzsch

NM076__02S

NEMO NM

76

2

 

Netzsch

NM090__01S

NEMO NM

90

1

 

Netzsch

NM090__02S

NEMO NM

90

2

 

Netzsch

NM105__01S

NEMO NM

105

1

 

Netzsch

NM105__02S

NEMO NM

105

2

 

Netzsch

NM105__04S

NEMO NM

105

4

 

Netzsch

NM125__01S

NEMO NM

125

1

 

Netzsch

NM125__02S

NEMO NM

125

2

 

Netzsch

NM015__01L

NM L (long pitch)

15

1

0,12

Netzsch

NM021__01L

NM L (long pitch)

21

1

0,33

Netzsch

NM031__01L

NM L (long pitch)

31

1

0,91

Netzsch

NM038__01L

NM L (long pitch)

38

1

2,6

Netzsch

NM045__01L

NM L (long pitch)

45

1

4,2

Netzsch

NM053__01L

NM L (long pitch)

53

1

7,3

Netzsch

NM063__01L

NM L (long pitch)

63

1

12

Netzsch

NM076__01L

NM L (long pitch)

76

1

20

Netzsch

NM090__01L

NM L (long pitch)

90

1

35

Netzsch

NM105__01L

NM L (long pitch)

105

1

59

Netzsch

NM125__01L

NM L (long pitch)

125

1

99

Netzsch

NM053__01D

NM D (triangle)

53

1

 

Netzsch

NM125__01D

NM D (triangle)

125

1

 

Netzsch

NM125__02D

NM D (triangle)

125

2

 

Netzsch

NM021__01P

NM P (Triangle + Long Pitch)

21

1

 

Netzsch

NM038__01P

NM P (Triangle + Long Pitch)

38

1

 

Netzsch

NM045__01P

NM P (Triangle + Long Pitch)

45

1

 

Netzsch

NM053__01P

NM P (Triangle + Long Pitch)

53

1

 

Netzsch

NM063__01P

NM P (Triangle + Long Pitch)

63

1

 

Netzsch

NM076__01P

NM P (Triangle + Long Pitch)

76

1