مونو پمپ اسکروی ماردونی ALLWEILER

معرفی شرکت سازنده مونوپمپ ALLWEILER

مونو پمپ های اسکروی مارپیچی ALLWEILER یکی از برندهای کاملاً معروف و شناخته شده در تمامی بخش‌های صنعتی همچون تزریق و دوزینگ، پمپاژ مواد ویسکوز و خمیری، مواد خوراکی، شیمیایی و… می‌باشد. این مونو پمپ‌ها به صورت گسترده در صنایع تصفیه آب و فاضلاب نیز کاربرد دارند.
شرکت ALLWEILER درآلمان به صورت مستقل تاسیس گردید ولی هم اکنون زیرمجموعه شرکت آمریکایی US GROUP COLFAX شده است البته هنوز محل این شرکت در آلمان است. ALLWEILER طیف وسیعی از پمپ ها را برای تمامی کاربردها پیشنهاد می دهد. علاوه بر پمپ های اسکروی مارپیچی این شرکت انواع دیگری از پمپ‌ها را همچون گریز از مرکز و تریپل اسکرو ( سه ماردونی) را نیز برای صنایع شیمیایی و پتروشیمی در کنار دیگر بخش های خود تولید می کند.

نقشه انفجاری و کد موقعیت قطعات در مونو پمپ ALLWEILER

نقشه انفجاری و کد موقعیت قطعات در مونو پمپ ALLWEILER

 •  
  402 - Stator
   
   
 •  
  401 - Rotor
   
   
 •  
  303 - Bush for joint bolt
   
   
 •  
  301 - Joint bolt
   
   
 •  
  304 - Joint sleeve
   
   
 •  
  306 - Joint clamp
   
   
 •  
  308 - Joint Collar
   
   
 •  
  308 - Universal joint sleeve
   
   
 •  
  302 - Joint bush
   
   
 •  
  307 - Joint shaft
   
   
 •  
  118 - Driving shaft
   
   
 •  
  101 - Key
   
   
 •  
  114 - Thrower
   
   
 •  
  307 - Joint shaft
   
   

انواع مدل های پمپ برند ALLWEILER

شرکت ALLWEILER مونو پمپ های مدل SEP, SNP, AE, TecFlow را تولید می کند که مشخصات هریک از این مدل ها به شرح ذیل می باشد.

Brand

Commercial Name

Type

Model

# Stage

Flow [m3/h]

Allweiler

SEP 0,4.3

SEP

0,4

3

 

Allweiler

SEP 0,8.3

SEP

0,8

3

 

Allweiler

SEP 1,5.3

SEP

1,5

3

 

Allweiler

SEP 2.1

SEP

2

1

 

Allweiler

SEP 3.2

SEP

3

2

 

Allweiler

SEP 6.2

SEP

6

2

 

Allweiler

SEP 12.1

SEP

12

1

 

Allweiler

SEP 12.2

SEP

12

2

 

Allweiler

SEP 25.1

SEP

25

1

 

Allweiler

SEP 25.2

SEP

25

2

 

Allweiler

SEP 50.1

SEP

50

1

 

Allweiler

SEP 50.2

SEP

50

2

 

Allweiler

SEP 100.1

SEP

100

1

 

Allweiler

SEP 100.2

SEP

100

2

 

Allweiler

SEP 100.4

SEP

100

4

 

Allweiler

SEP 150.1

SEP

150

1

 

Allweiler

SEP 150.2

SEP

150

2

 

Allweiler

SEP 200.1

SEP

200

1

 

Allweiler

SEP 200.2

SEP

200

2

 

Allweiler

SEP 200.4

SEP

200

4

 

Allweiler

SEP 300.1

SEP

300

1

 

Allweiler

SEP 380.1

SEP

380

1

 

Allweiler

SEP 380.2

SEP

380

2

 

Allweiler

SEP 380.4

SEP

380

4

 

Allweiler

SEP 400.1

SEP

400

1

 

Allweiler

SEP 550.1

SEP

550

1

 

Allweiler

SEP 560.1

SEP

560

1

 

Allweiler

SEP 720.1

SEP

720

1

 

Allweiler

SEP 750.1

SEP

750

1

 

Allweiler

SEP 750.2

SEP

750

2

 

Allweiler

SEP 850.1

SEP

850

1

 

Allweiler

SEP 1000.1

SEP

1000

1

 

Allweiler

SEP 1200.1

SEP

1200

1

 

Allweiler

SEP 1450.1

SEP

1450

1

 

Allweiler

SEP 1450.2

SEP

1450

2

 

Allweiler

SEP 2700.1

SEP

2700

1

 

Allweiler

SEP 2700.2

SEP

2700

2

 

Allweiler

SEP 5000.1

SEP

5000

1

 

Allweiler

SNP 3.2

SNP

3

2

 

Allweiler

SNP 6.2

SNP

6

2

 

Allweiler

SNP 12.1

SNP

12

1

 

Allweiler

SNP 12.2

SNP

12

2

 

Allweiler

SNP 25.1

SNP

25

1

 

Allweiler

SNP 25.2

SNP

25

2

 

Allweiler

SNP 50.1

SNP

50

1

 

Allweiler

SNP 50.2

SNP

50

2

 

Allweiler

SNP 50.4

SNP

50

4

 

Allweiler

SNP 100.1

SNP

100

1

 

Allweiler

SNP 100.2

SNP

100

2

 

Allweiler

SNP 100.4

SNP

100

4

 

Allweiler

SNP 200.1

SNP

200

1

 

Allweiler

SNP 200.2

SNP

200

2

 

Allweiler

SNP 380.1

SNP

380

1

 

Allweiler

SNP 380.2

SNP

380

2

 

Allweiler

SNP 750.1

SNP

750

1

 

Allweiler

SNP 750.2

SNP

750

2

 

Allweiler

SNP 1200.2

SNP

1200

2

 

Allweiler

SNP 1450.1

SNP

1450

1

 

Allweiler

SNP 1450.2

SNP

1450

2

 

Allweiler

SNP 1450.2+2

SNP

1450

4

 

Allweiler

SNP 2300.2

SNP

2300

2

 

Allweiler

SNP 2700.2

SNP

2700

2

 

Allweiler

TECFLOW 51

TecFlow (Triangle)

51

1

 

Allweiler

TECFLOW 101

TecFlow (Triangle)

101

1

 

Allweiler

TECFLOW 201

TecFlow (Triangle)

201

1

 

Allweiler

TECFLOW 381

TecFlow (Triangle)

381

1

 

Allweiler

TECFLOW 751

TecFlow (Triangle)

751

1

 

Allweiler

TECFLOW 1001

TecFlow (Triangle)

1001

1

 

Allweiler

TECFLOW 1451

TecFlow (Triangle)

1451

1

 

Allweiler

AE 1 E 25

AE

25

1

 

Allweiler

AE 2 E 25

AE

25

2

 

Allweiler

AE 1 E 50

AE

50

1

 

Allweiler

AE 2 E 50

AE

50

2

 

Allweiler

AE 1 E 100

AE

100

1

 

Allweiler

AE 2 E 100

AE

100

2

 

Allweiler

AE 4 E 100

AE

100

4

 

Allweiler

AE 1 E 150

AE

150

1

 

Allweiler

AE 2 E 150

AE

150

2

 

Allweiler

AE 1 E 200

AE

200

1

 

Allweiler

AE 2 E 200

AE

200

2

 

Allweiler

AE 4 E 200

AE

200

4

 

Allweiler

AE 1 E 300

AE

300

1

 

Allweiler

AE 1 E 380

AE

380

1

 

Allweiler

AE 2 E 380

AE

380

2

 

Allweiler

AE 4 E 380

AE

380

4

 

Allweiler

AE 1 E 400

AE

400

1

 

Allweiler

AE 1 E 550

AE

550

1

 

Allweiler

AE 1 E 560

AE

560

1

 

Allweiler

AE 1 E 720

AE

720

1

 

Allweiler

AE 1 E 750

AE

750

1

 

Allweiler

AE 2 E 750

AE

750

2

 

Allweiler

AE 1 E 850

AE

850

1

 

Allweiler

AE 1 E 1000

AE

1000

1

 

Allweiler

AE 1 E 1200

AE

1200

1

 

Allweiler

AE 1 E 1450

AE

1450

1

 

Allweiler

AE 2 E 1450

AE

1450

2

 

Allweiler

AE 1 E 2700

AE

2700

1

 

Allweiler

AE 2 E 2700

AE

2700

2

 

Allweiler

AE 1 E 5000

AE

5000

1

 

Allweiler

AE 1 N 25

AE

25

1

 

Allweiler

AE 2 N 25

AE

25

2

 

Allweiler

AE 1 N 50

AE

50

1

 

Allweiler

AE 2 N 50

AE

50

2

 

Allweiler

AE 4 N 50

AE

50

4

 

Allweiler

AE 1 N 100

AE

100

1

 

Allweiler

AE 2 N 100

AE

100

2

 

Allweiler

AE 4 N 100

AE

100

4

 

Allweiler

AE 1 N 200

AE

200

1

 

Allweiler

AE 2 N 200

AE

200

2

 

Allweiler

AE 1 N 380

AE

380

1

 

Allweiler

AE 2 N 380

AE

380

2

 

Allweiler

AE 1 N 750

AE

750

1

 

Allweiler

AE 2 N 750

AE

750

2

 

Allweiler

AE 2 N 1200

AE

1200

2

 

Allweiler

AE 1 N 1450

AE

1450

1

 

Allweiler

AE 2 N 1450

AE

1450

2

 

Allweiler

AE 4 N 1450

AE

1450

4

 

Allweiler

AE 2 N 2300

AE

2300

2

 

Allweiler

AE 2 N 2700

AE

2700

2

 

Open hopper pumps

With Motor

Even Wall Stator

SEZP

SEBP

SHP

SZP

SNBP

SHBP

AED

-

SZHP

-

-

SLP

-

-

SLBP