مونو پمپ های پمپ پاژ امکان ایجاد فشار معکوس (ایجاد خلا) در دهانه مکش را دارند. و به نوعی این مونو پمپ ها جزو خانواده پمپ های خود مکش SELF PRIME محسوب می‌شوند. به دلیل چرخش و اصطکاک روتور فلزی درون استاتور لاستیکی، در صورت خشک کار کردن مونو پمپ به مدت طولانی، احتمال سوختن موضعی لاستیک استاتور وجود دارد. در این صورت لاستیک استاتور حالت ارتجاعی خود را از دست خواهد داد و عمل آب‌بندی (SEALING) بین روتور و استاتور مونو پمپ از بین خواهد رفت.
به همین منظور در این شرکت جهت جلوگیری از خشک کار کردن مونو پمپ های طراحی شده، سیستم‌های کنترلی گوناگونی استفاده می‌شود که عبارتند از:

  • سیستم کنترلی با سنجش دمای لاستیک استاتور
  • سیستم کنترل دبی و ظرفیت مونو پمپ

در موارد مختلف، نوع سیستم کنترلی مونو پمپ با توجه به شرایط عملکردی فرآیند و نحوه بهره‌برداری از تجهیز متفاوت خواهد بود.

سیستم جلوگیری از خشک کار کردن مونو پمپ