در مونو پمپ های پمپ پاژ که جهت دوزینگ و تزریق دقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد از طرح های کنترلی ظرفیت متغیر پمپ پاژ استفاده می‌شود. در این سیستم‌ها با بهره‌گیری از تغییر دهنده‌های فرکانسی درایور (VFD) سرعت مجموعه موتور و گیربکس مونو پمپ ها به صورت پیوسته قابل تغییر می‌باشد. سیستم‌های VFD از لحاظ تئوری محدودیتی در کاهش یا افزایش فرکانس موتور مونو پمپ ندارند ولی با توجه به محدویت مکانیکی مجموعه موتور و گیربکس معمولا حد افزایش فرکانس را به صورت محدود انتخاب می‌نمایند. بنابراین سایزینگ مناسب موتور و گیربکس مونو پمپ ها در اینگونه سیستم‌ها بسیار حائر اهمیت می‌باشد.
استفاده از VFD علاوه بر ایجاد امکان تغییرات دلخواه در سرعت دورانی مونو پمپ های پمپ پاژ، این مزیت را نیز فراهم می‌آورد که در مونو پمپ های سایز بزرگ این شرکت که معمولا در آن‌ها بار مصرفی موتور بالا است بتوان استارت و استاپ نرمی در سیستم مونو پمپ داشت و همچنین از پدیده ضربه قوج در مجموعه سیستم پایپینگ واحد نیز جلوگیری نمود.

سیستم های ظرفیت متغیر پیوسته پمپ پاژ