انواع شاسی تقویت شده با پروفیل‌های سبک و سنگین جهت استقرار مونو پمپ های پمپ پاژ در یک جایگاه طراحی و ساخته می‌شود. در انتقال سیالات و یا کاربردهای حساس به نویز و لرزش، جهت کاهش ارتعاشات سیستم مونو پمپ های پمپ پاژ می‌توان الزامات خاص موجود در مورد نحوه استقرار مونو پمپ را عنوان نمود تا مهندسین شرکت رایبد انرژی نسبت به طراحی و تولید آن اقدام نمایند.

شاسی مخصوص تقویت شده پمپ پاژ