مونو پمپ های پرتابل پمپ پاژ جهت جابجایی آسان سیستم انتقال مورد استفاده قرار می‌گیرد و بیشترین کاربرد آن جهت تخلیه بشکه و مخازن موقتی است.
این دسته از مونو پمپ های پمپ پاژ معمولاً به صورت دائم کار در یک جایگاه مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و در کاربردهایی که نیاز به استفاده از یک مونو پمپ ثابت است و محل آن همواره مشخص است بهتر است از مدل‌ مونو پمپ های شاسی دار پمپ پاژ که ارتعاشات و نویزهای آن کنترل شده‌تر است، استفاده شود.

الکترو مونو پمپ پرتابل پمپ پاژ