این نوع طراحی مخصوص استفاده در مواردی است که مشتری دارای فضای محدودی در سایت خود می‌باشد و یا وی قصد جایگزینی مونو پمپ پمپ پاژ با سایر انواع پمپ ها همچون دنده‌ای و یا گریز از مرکز را دارد.
الکترو مونو پمپ های کامپکت پمپ پاژ نسبت به مدل‌های استاندارد پمپ پاژ ابعاد طولی کمتری دارند ولی ابعاد عرضی آن‌ها کمی بیشتر است.

الکترو مونو پمپ های کامپکت پمپ پاژ