در هنگامی که از  مونو پمپ های پمپ پاژ جهت جابجایی سیالاتی مورد استفاده قرار گیرد که در آن ذرات بسیار درشت است و یا ویسکوزیته مایع زیاد ‌باشد، جهت افزایش بازدهی حجمی و انتقال موثرتر مواد توسط  مونو پمپ های پمپ پاژ از فیدینگ اسکرو استفاده می‌شود. طراحی و تولید فیدینگ اسکروها با توجه به هندسه  مونو پمپ ها و ظرفیت قابل انتقال، همزمان با طراحی و تولید روتور  مونو پمپ انجام می‌شود. فیدینگ اسکروهای پمپ پاژ عمل هدایت مواد به درون محفظه استاتور و پیش فشار سازی قبل از روتور را انجام می‌دهند.
استفاده از دهانه‌های قیفی شکل در مونو پمپ های پمپ پاژ در مواردی که تخلیه مواد به درون مونو پمپ از طریق سیستم‌های تخلیه کیسه، نوار نقاله و یا سیلو انجام شود، امری مرسوم است. البته بعضا در دهانه قیفی شکل ورودی این مونو پمپ ها ممکن است یک تا سه عدد سیستم‌ خرد کن‌ نیز نصب شود.

مونو پمپ پمپ پاژ با ورودی قیفی شکل و فیدینگ اسکرو